+36 (52) 501 876
4031 Debrecen,
Richter Gedeon u. 15.

Pályázati tájékoztató

pályázati logó
GINOP-1.2.1-15-2015-00538
MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15.
TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTÉSE AZ MST ENGINEERING KFT-NÉL

AZ MST Engineering Kft. 77,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával sikeres projektet valósított meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. A 49,99%-os támogatási intenzitású GINOP-1.2.1-15-2015-00538 azonosító számú projekt összköltsége 154,44 millió forint melyből a cég a megrendelők megnövekedett igényeinek teljesítéséhez szükséges gyártó berendezéseket és mérő eszközöket szerzett be.

A szervezet CNC esztergálású alkatrészek gyártását; CNC-n mart alkatrészek, gépi részegységek gyártásában és szerelésében tevékenykedik.

A 77,2 millió forint európai uniós támogatás segítségével maradéktalanul teljesült a projekt kitűzött célja, mely a gyártási kapacitás fejlesztésének és a gyártott termékek minőségének illetőleg hozzáadott értékének növelését eredményezte. A Cég termelési kihasználtsága már a pályázat benyújtásakor közel 100% volt. A megrendelés állomány a projekt megvalósítása által tovább növekedett. Ez a növekedés a jelenlegi és potenciális partnerek igényeinek megfelelő mennyiségű és minőségű kiszolgáláshoz kapcsolódik melynek alapjait a beruházás teremtette meg.

A projekt keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósult meg. Ennek részeként a fémfeldolgozáshoz kapcsolódó fémmegmunkáló gépek beszerzése történt meg. A termékek minőségének ellenőrzése és a minőség javítása céljából mérőeszközök beszerzése is részét képezte a projektnek. A termelési kapacitás bővítése kapcsán szükséges volt a jelenleg működő SAP Business One ügyviteli rendszer kiegészítése termelésirányítási, illetőleg kapacitáskezelési modullal.

A fejlesztés eredményeként növekedett a termelés hatékonysága, a teljes fémfeldolgozási folyamat integráltan kezelhetővé vált. A fejlesztés fontos eredménye továbbá a termékek hozzáadott értékének növekedése és a termékek feldolgozottsági fokának emelkedése is.

A fejlesztésből következő kapacitásbővítés által a vállalkozás megfelelően ki tudja szolgálni a hozzáadott megrendelői igényeket mind a minőség mind a szállítási határidő relációjában.

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2017.10.11.