+36 (52) 501 876
4031 Debrecen,
Richter Gedeon u. 15.

Pályázati tájékoztató

pályázati logó
 
Kedvezményezett neve, címe: MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság, 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15.
Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása:
A hitelprogrammal az MST Engineering Kft. likvid működésének biztosításához szükséges készlet beszerzéseit, illetve működési költségeit finanszírozza. Az igényelt kölcsön összege 299 millió Ft, amely 0% kamatozású.

Hitelprogram azonosító jele:
GINOP-8.3.5-18/B


 
Gépgyártó kapacitás komplex fejlesztése az MST Engineering Kft-nél
Kedvezményezett neve, címe: MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság, 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15.
Projekt címe: Gépgyártó kapacitás komplex fejlesztése az MST Engineering Kft-nél
Szerződött vissza nem térítendő támogatás összege: 274 630 022 Ft
A támogatás mértéke: 50 %

A projekt tartalma:
Cégünk 274,63 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. Az európai uniós támogatás felhasználásával a megrendelők megnövekedett igényeihez igazodó kapacitásbővítő beruházást hajtunk végre.

A GINOP-1.2.1-16-2017-00441 azonosító számú projektünk megvalósítása során 28.29 - M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártási tevékenységünket fejlesztettük a debreceni  ipari park területén található Richter Gedeon u 15. szám, alatti székhelyünkön. Projektünk a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Fejlesztésünk célja a gyártási kapacitás bővítése, a gyártott termékek hozzáadott értékének növelése valamint a gyártási teljesítményünk fokozása volt.
Projektünk keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósult meg. Átgondolt fejlesztési irányvonal mentén 7 db megmunkáló berendezés gyártásba illesztése során lehetővé vált például a hosszabb rúd keresztmetszetű anyagok hegesztett szerkezetek utómunkálása és az 5 oldalas megmunkálás képessége.  Cégünk képessé vált a megnövekedett megrendelési igények teljesítésére, összetett technológiai műveletek megvalósítására, magas pontossági elvárások kiszolgálására jelentős idő- és energia megtakarítás mellett.
A projekt megvalósítása során beszerzett gyártó eszközök:
EmR-1600-5AX CNC megmunkáló központ - 1 db
MXS-300MT CNC megmunkálóközpont - 1 db
MM-850 CNC megmunkáló központ (A) - 1 db
MM-850 CNC megmunkáló központ (B) - 1 db
FBE 3000 CNC megmunkáló központ - 1 db
HT-76 CNC esztergagép - 1 db
TCS-2000L CNC esztergagép - 1 db

A fejlesztés eredményeként növekedett a termelésünk hatékonysága. Két nagy teljesítményű szerver beszerzése által gyorsult, hatékonnyá és biztonságossá vált a gyártáskoordináció.
A projekt információs technológia fejlesztése során beszerzett hardver eszközök:
Server Dell T630 – 2 db

 A fejlesztés révén növekedett a termékek feldolgozottsági foka, megmunkálási spektruma.
Beruházásnak köszönhetően a vállalat megőrzi a pályázat benyújtásakor meglévő 64 darab munkahelyét és további munkahelyek teremtésére váltunk képessé.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.08.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00441
Letölthető pályázati dokumentáció...

 


GINOP-1.2.1-15-2015-00538
MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15.
TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTÉSE AZ MST ENGINEERING KFT-NÉL

AZ MST Engineering Kft. 77,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával sikeres projektet valósított meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. A 49,99%-os támogatási intenzitású GINOP-1.2.1-15-2015-00538 azonosító számú projekt összköltsége 154,44 millió forint melyből a cég a megrendelők megnövekedett igényeinek teljesítéséhez szükséges gyártó berendezéseket és mérő eszközöket szerzett be.

A szervezet CNC esztergálású alkatrészek gyártását; CNC-n mart alkatrészek, gépi részegységek gyártásában és szerelésében tevékenykedik.

A 77,2 millió forint európai uniós támogatás segítségével maradéktalanul teljesült a projekt kitűzött célja, mely a gyártási kapacitás fejlesztésének és a gyártott termékek minőségének illetőleg hozzáadott értékének növelését eredményezte. A Cég termelési kihasználtsága már a pályázat benyújtásakor közel 100% volt. A megrendelés állomány a projekt megvalósítása által tovább növekedett. Ez a növekedés a jelenlegi és potenciális partnerek igényeinek megfelelő mennyiségű és minőségű kiszolgáláshoz kapcsolódik melynek alapjait a beruházás teremtette meg.

A projekt keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósult meg. Ennek részeként a fémfeldolgozáshoz kapcsolódó fémmegmunkáló gépek beszerzése történt meg. A termékek minőségének ellenőrzése és a minőség javítása céljából mérőeszközök beszerzése is részét képezte a projektnek. A termelési kapacitás bővítése kapcsán szükséges volt a jelenleg működő SAP Business One ügyviteli rendszer kiegészítése termelésirányítási, illetőleg kapacitáskezelési modullal.

A fejlesztés eredményeként növekedett a termelés hatékonysága, a teljes fémfeldolgozási folyamat integráltan kezelhetővé vált. A fejlesztés fontos eredménye továbbá a termékek hozzáadott értékének növekedése és a termékek feldolgozottsági fokának emelkedése is.

A fejlesztésből következő kapacitásbővítés által a vállalkozás megfelelően ki tudja szolgálni a hozzáadott megrendelői igényeket mind a minőség mind a szállítási határidő relációjában.

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2017.10.11.